Swift Programlama Dili Soruları

Swift yazılım dili yeni bir programlama dili olsa da günümüzde bir çok yazılımcı tarafından kabul edilmiş ve kullanılan bir dildir. Öğrenmesi kolay olmasının yanı sıra pratik olması bizleri kendine çekiyor. Sizler için basit ama önemli konulardan bir sınav oluşturduk. Başaracağınıza inancım var. Swift Programlama Dili Soruları adlı gönderimiz için soru cevaplarını göndermeyi unutmayınız. Başarılar…

Swift Programlama Dili Vize Soruları

Soru 1

While döngüsü içerisinde döngü değişkeni yoktur. Sadece koşul taşıyan bir denklemi vardır. Bu koşul yerine geldiği sürece kod çalışmaya devam edecektir. Bu koşulla alakalı baştan beri eksik kalan nokta varsa döngü çalışmaz. Çünkü while döngüsü bu çerçevede çalışmaktadır. O halde while döngüsüne örnek bir kodlama yazınız.

Soru 2

Aşağıda anlatılan işlemin adı nedir?

“Storyboard ekranı üzerine geçiş yapılır.

Akabinde ilgili View controller seçilir ve Swift dosyası açılır.

Mod olarak Assistant editör seçilir.

Story board ekranında hangi arayüz ekranı isteniyorsa Mouse ile üzerindeyken sürüklenir.

Viewcontroller sınıfı içinde Mouse çekilen seçim bırakılır.

Popup penceresinde bağlantı çeşidi outlet olmalıdır. Buna çok dikkat edilmelidir.

Tam burada bir anahtar kelime gelecektir. Connet’ e ya da enter abaarak işlem tamamlanır.”

Soru 3

IBOutlet bağlantısı kuran label elementinin birtakım özellikleri aşağıdaki tabloda  verilmiştir. Bu özelliklere bakarak karşılık gelen açıklamaları yazınız.

Renk

Memba

hizalanma

hatlar

Soru 4

xCODE ile birlikte bir geliştirme yaparken karşımıza en çok çıkan birim kodları viewlerdir. Bunlar kullanıcı ara yüzlerini ifade ettikleri için bütün kullanıcı bileşenleri bu viewler ile türetilmiştir. O halde aşağıda ismi yazılı  view elementlerinin açıklamalarını ve işlevlerini yaıznız.

UlView

Etiket

Buton

Metin alanı

Resim görünümü

Scrollview

Değiştirmek

İlerleme durumu görünümü

Bölümlenmiş kontrol

Seçici görünümü

Veri seçici

Tablo görünümü

Alfa

Görünüm

Resim görünümü

Gerekirse

Tamamlama işleyici

 

Soru 5

View animasyonlar, mobil uygulama geliştirmede kaliteli küçük animasyonların ortaya çıkarılmasında rol oynar. IOS’ ta bütün arayüz elementleri view nesnesinden türetilir. Animasyon üretmek için gerekli bu view elementleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Her bir fonksiyonun karşısına ayrıntılı açıklamasını giriniz.

  1. Belirlenen sürede değişen sabitler (bir örnekle açıklayınız)
  2. Belirlenen sürede değişen Alpha değeri ve zincirleme animasyon (bir örnekle açıklayınız)

Swift Final Soruları

Soru 1

Aşağıda Swift yazılım dili ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Bu verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu yanına belirtiniz.

(……..)Swift, İOS ve Mac uygulamalarını ileri düzeyde geliştirmek için oluşturulmuş sunucu taraflı bir yazılım türüdür.

(……..)Swift yazılım dilinde Xcode gibi uygulamalar kullanılarak yazılımı ya da kodlaması mümkün değildir.

(……..)Swift yazılım kodlamaları içerisinde sonrasında düzenlemeye açık olmayan kapalı kod bir yazılım türüdür.

Soru 2

Aşağıda yapılan benzerlik tanımları doğrultusunda bahsi geçen x yazılım dili adını yazınız.

“Int, Float ve Double gibi basit sayısal ifadeler X yazılım türünde olduğu gibi Swift kod içerisinde de yerini alır.

X yazılım türünde yer alan for …….. in numaralandırma şeklindeki sözdizimi swift yazılım dilinde de vardır.

Apple ürünleri x yazılım ve Swift yazılım türünde başarılı şekilde çalışmaktadır.

Swift dilinde cümle “;” ile bitmek zorunda değildir, oysa X yazılım türünde cümle sonunda mutlaka “;” yer alır. “

Soru 3

Swift yazılım dilinde ihtiyaç olması halinde bazı değişkenler arasında değişim yapılabilmektedir. Bir integer metin string metine, string metin ise integer metine çevrilebilir. Bu açıklama doğrultusunda aşağıdaki değişkenlerin metin türü yönünden açıklamasını giriniz:

1-İzin numarası: Int = 12

    Bırakın metin: string = string

 

2-Let metin: string =”12”

Let tamsayi: int?= int

Soru 4

Her programlama dilinde olduğu gibi swift yazılım dilinin de kendi içerisinde kodlamada kullandığı bazı matematiksel operatörleri vardır. Her birisi ayrı bir işlem ayrı bir yönlendirme demektir. Bu aritmetik operatörler aşağıda sıralanmıştır. Açıklamalarını ayrıntılı şekilde yazınız:

Toplama (+)

Çıkarma (-)

Bölme (/)

Çarpma (*)

Mod (%)

Kendisiyle toplama (+=)

Kendisinden çıkarma (-=)

Atama ya da eşitleme operatörü (=)

Soru 5

Programın yazımı sırasında bazı durumlarda toplanan verilerin mantıksal olarak akışı etkilediği açıkça görülür. Bu mantıksal operatörler ancak Boolean veriler ile beraber kullanılır. Özellikle kullanım amacı iki ayrı verinin birbiri ile olan farklarının karşılaştırılması için kullanılır. Karşılaştırma için kullanılan bu mantıksal operatörler aşağıda sıralanmıştır. Her bir operatörün ayrıntılı şekilde açıklamasını karşısına yazınız.

Eşit mi? (==)

Büyüktür (>)

Büyük eşittir (>=)

Küçüktür (<)

Küçük Eşittir ( <=)

Değil (!)

Ve (&&)

Veya (II)

 

Swift Final sınavının sonuna geldiniz, Tebrikler. Soruları kontrol etmeden teslim etmemenizi tavsiye ederim.

Blogegitim sitesine gidebilir ve çocuk gelişimi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


Bir cevap yazın

Görüşmeyi Başlat.
1
Yardımcı Olmamızı İster misiniz?
Merhabalar, Sitemize Hoşgeldiniz... Özgün içeriklerimiz ile başka yerde bulamayacağınız bilgileri sizlere aktarıyoruz.
Swift Programlama Dili Soruları paylaşımımıza baktığınızı görüyorum. Yardımcı olmamı ister misiniz?