C# Basit Kütüphane ProjesiMerhabalar, bugün sizlere yapmış olduğumu C# yazılım diliyle yazılmış kütüphane projesi paylaşımı yapacağız.

Kütüphane Projemizde ekleme, güncelleme, silme, listeleme ve arama gibi özelliklere yer verdik. Proje Access veritabanı ile yazılmış olsa da kendinize göre ayarlayıp SQL Veritabanında da kullanılabilir. Bağlantı kodunu ve oledb alanlarını sql ile uygun koda çevirirseniz kullanabilirsiniz. Bu projede tek bir form kullandık. Temel araç bazlı bir proje olduğu için geliştirmeye açık bir projedir. Proje bilgilendirmesine alttaki videodan bakabilirsiniz.

Kütüphane Projesi Bilgilendirme Videosu

Proje Kodları

Kütüphane projesi kodların mutlaka kendinize göre uyarlayınız. Kodları kopyala yapıştır yaptığınızda çalışmama ihtimali vardır.

OleDbConnection baglantidoOleDbConnection =new OleDbConnection(@”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\fenny\Desktop\Kitaplik.mdb”);

 

void Getir()

{

DataTable dt=new DataTable();

OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(“Select * From kitaplar”,baglantidoOleDbConnection);

da.Fill(dt);

dataGridView1.DataSource = dt;

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

Getir();

}

 

private void BtnListele_Click(object sender, EventArgs e)

{

Getir();

}

/*Radio Buton değer KOntrolü yönem 2

* public string durum;

*

*/

private void BtnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (CmbTur.Text!= “”)

{

DialogResult result = MessageBox.Show(“Kaydetmek İstediğinize Emin misiniz?”, “Onay”,

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

if (result==DialogResult.Yes)

{

baglantidoOleDbConnection.Open();

OleDbCommand komutkaydet = new OleDbCommand(“insert into kitaplar (KitapAd,KitapYazar,KitapTur,KitapSayfaSayisi,KitapDurum) values (@p1,@p2,@p3,@p4,@p5)”, baglantidoOleDbConnection);

komutkaydet.Parameters.AddWithValue(“@p1”, TxtKitapAdi.Text);

komutkaydet.Parameters.AddWithValue(“@p2”, TxtYazar.Text);

komutkaydet.Parameters.AddWithValue(“@p3”, CmbTur.Text);

komutkaydet.Parameters.AddWithValue(“@p4”, TxtSayfaSayisi.Text);

/*radio buton değer kontrolü yöntem 2

*komutkaydet.Parameters.AddWithValue(“@p5”,durum);

*/

if (RbtnKullanılmış.Checked==true)

{

komutkaydet.Parameters.AddWithValue(“@p5″,”0”);

}

 

if (RrbtnSifir.Checked==true)

{

komutkaydet.Parameters.AddWithValue(“@p5”, “1”);

}

 

komutkaydet.ExecuteNonQuery();

 

MessageBox.Show(“Kayıt İşlemi Yapıldı”);

Getir();

}

else

{

MessageBox.Show(“Kayıt İşlemi İptal Edildi”);

}

}

else

{

MessageBox.Show(“Lütfen Kitap Türünü Seçiniz”);

}

baglantidoOleDbConnection.Close();

 

}

 

private void RbtnKullanılmış_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

{

/*radio buton değer kontrolü yöntem 2

* durum=”0″;

*/

//durum = “0”;

}

 

private void RrbtnSifir_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

{

/*radio buton değer kontrolü yöntem 2*/

//durum = “1”;

 

}

 

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

{

int secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;

 

TxtKitapID.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();

TxtKitapAdi.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();

TxtYazar.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();

CmbTur.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString();

TxtSayfaSayisi.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[4].Value.ToString();

if (dataGridView1.Rows[secilen].Cells[5].Value.ToString()==”True”)

{

RrbtnSifir.Checked = true;

}

else

{

RbtnKullanılmış.Checked=true;

}

 

 

}

 

private void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)

{

DialogResult result = MessageBox.Show(TxtKitapAdi.Text + ” Adlı Kitap Silinecektir Onaylıyor musunuz?”,

“Silme Onay”, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information);

if (result==DialogResult.Yes)

{

baglantidoOleDbConnection.Open();

OleDbCommand komutole = new OleDbCommand(“Delete From kitaplar where KitapId=@p1”, baglantidoOleDbConnection);

komutole.Parameters.AddWithValue(“@p1″, TxtKitapID.Text);

komutole.ExecuteNonQuery();

baglantidoOleDbConnection.Close();

MessageBox.Show(TxtKitapAdi.Text + ” Adlı Kitap Silindi”);

Getir();

}

else

{

MessageBox.Show(“Silme İşlemi İptal Edildi”);

}

 

}

 

 

private void BtnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)

{

baglantidoOleDbConnection.Open();

OleDbCommand komut=new OleDbCommand(“update kitaplar set KitapAd=@p1,KitapYazar=@p2,KitapTur=@p3,KitapSayfaSayisi=@p4,KitapDurum=@p5 where KitapId=@p6”, baglantidoOleDbConnection);

 

komut.Parameters.AddWithValue(“@p1”, TxtKitapAdi.Text);

komut.Parameters.AddWithValue(“@p2”, TxtYazar.Text);

komut.Parameters.AddWithValue(“@p3”, CmbTur.Text);

komut.Parameters.AddWithValue(“@p4”, TxtSayfaSayisi.Text);

if (RbtnKullanılmış.Checked == true)

{

komut.Parameters.AddWithValue(“@p5”, “0”);

}

 

if (RrbtnSifir.Checked == true)

{

komut.Parameters.AddWithValue(“@p5”, “1”);

}

komut.Parameters.AddWithValue(“@p6″, TxtKitapID.Text);

komut.ExecuteNonQuery();

baglantidoOleDbConnection.Close();

MessageBox.Show(TxtKitapAdi.Text + ” Adlı Kitap Güncellendi”);

Getir();

}

 

private void BtnBul_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (TxtKitapBul.Text == “”)

{

Getir();

}

else

{

baglantidoOleDbConnection.Open();

OleDbCommand komut = new OleDbCommand(“Select * From kitaplar where KitapAd=@p1”, baglantidoOleDbConnection);

komut.Parameters.AddWithValue(“@p1”, TxtKitapBul.Text);

DataTable dt = new DataTable();

OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(komut);

da.Fill(dt);

dataGridView1.DataSource = dt;

baglantidoOleDbConnection.Close();

}

 

 

}

 

void ara()

{

if (TxtKitapBul.Text == “”)

{

Getir();

}

else

{

baglantidoOleDbConnection.Open();

OleDbCommand komut = new OleDbCommand(“Select * From kitaplar where KitapAd like ‘%” + TxtKitapBul.Text + “%'”, baglantidoOleDbConnection);

DataTable dt = new DataTable();

OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(komut);

da.Fill(dt);

dataGridView1.DataSource = dt;

baglantidoOleDbConnection.Close();

}

}

private void BtnAra_Click(object sender, EventArgs e)

{

ara();

}

 

private void TxtKitapBul_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

baglantidoOleDbConnection.Open();

DataTable dt = new DataTable();

OleDbDataAdapter da=new OleDbDataAdapter(“Select * From kitaplar where KitapAd like ‘%” + TxtKitapBul.Text + “%'”,baglantidoOleDbConnection);

da.Fill(dt);

baglantidoOleDbConnection.Close();

dataGridView1.DataSource = dt;

}

 

Veritabanı Tablo Ekran GörüntüsüBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
1
Yardıma İhtiyacınız Var mı?
Merhaba;
Yardımcı olmamı istediğiniz bir konu var mı?