C++ Sınav Soruları

Sınav sorularına c++ sınav soruları ile geçici bir süreliğine durdurduk. Son paylaşımımız şimdilik c++ sınav soruları. Bundan sonra bir süre daha soruların cevaplarını atmamaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu süre zarfında videolu ders anlatımlarına başlıyoruz. İlk dersimiz adım adım site kurulumu olacaktır. 28.04.2020 tarihi itibariyle ilk videomuz sitemize yüklenecektir. Dersleri takip etmek için üye olmayı unutma.

C++ Vize Soruları

Soru 1

İki sayının OKEK ( Ortak Katların En Küçüğü ) ini bulan programın akış diyagramını ve C++ kodlarını yazınız.

Soru 2

Klavye ile girilen sayısal değer aralığının sözel karşılıklarını yazan bir algoritmanın Puseudo( sahte) Cod’unu ve C++ kodunu yazınız.

100 – 85  : PEKİYİ

84  -70      : İYİ

69 – 55     : ORTA

54 – 45      : GEÇER

44-  0        : GELİŞTİRİLMELİ

Soru 3

Bir işçi saat ücreti olarak 8 TL almaktadır. Yol parası ve yemek parası olarak da 15 TL almaktadır.  Ayrıca % 8 oranında gelir vergisi kesintisi olmaktadır. Her gün 8 saat çalıştığını ve haftada 6 gün çalıştığını varsayarak. Klavye ile girilen aylık çalışma süresine göre işçinin alacağı net parayı hesaplamamızı sağlayan programın akış diyagramını ve C++ kodunu yazarak ifade ediniz. Ekran çıktısını çiziniz.

Not: Brüt = çalışma ücreti+ yemek ücreti

Net = Brüt- % 8 vergi

Soru 4

Klavye kullanılarak ekrandan girilen bir değeri değerlendirerek;

  1. a) 20 den küçükse bu sayının küpünü alıp ekrandan gösteren
  2. b) 10’dan küçükse 5. Kuvvetini alıp ekranda yazdıran

c)5’ten küçükse karesiyle çarpıp ikiye bölen bir algoritma yazıp C++ kodlarını da eklemeyi unutmayın lütfen.

Soru 5

Ekrandan klavye yardımıyla 2 adet sayı girilecek sayı 1: ve Sayı 2: olarak girilen sayının toplamını, farkını ve çarpımını bulduktan sonra bölümünü de bulan bir programın C++ kodlarını yazmanızı istiyoruz. Ama bunlar alt alta ve aşağıdaki ekran çıktısı şeklinde olmalıdır.

Sayı 1  :  16

Sayı 2  :  34

Toplam:

Fark      :

Çarpım:

Bölüm  :

Son Olarak: arkadaşlar sorularda istenenleri tam olarak anladığınızdan lütfen emin olunuz. Soruyu anladıktan sonra noktalama işaretlerine de dikkat ederek akış diyagramını yapınız. Kodların ne iş yaptığını ve sonucun ne olacağını ekran görüntüsü olarak hayal ediniz ve lütfen ondan sonra yazınız.

C++ Final Soruları

Soru 1

Aşağıda tanımları veya görevleri verilen komut veya fonksiyonun adını karşısındaki noktalı yerlere yazınız.

  • İmleci bir alt satırın başına getiren işareti yazınız………………………………………
  • Stringin uzunluğunu hesaplayan fonksiyonun adıdır……………………………………

Soru 2

Haftalık Sıcaklıklar

             Birim

Günler

santigrat fahrenhayt Kelvin
Pazartesi 24
Salı 21
Çarşamba 20
Perşembe 24
Cuma 28
Cumartesi 22
Pazar 23

 

Yukarıdaki tabloda bulunan Celcius cinsinden olan sıcaklık birimlerini kullanıcı klavyeden ekrana girecektir. Yazacağınız program Celcius olarak girilen sıcaklık birimlerini hem Fahrenheit hem de Kelvin sıcaklık birimlerine çeviren bir program olmalıdır. Bulduğu değerleri aynı zamanda bu tablodaki yerlerine yazdıracak olan bir programın kodlarını yazmanızı istiyoruz.

Soru3

N x N tipindeki bir K matrisinin en büyük ve en küçük eleman değerini bulan ve kaçıncı eleman olduklarını yazan programın akış diyagramını ve kodlarını yazınız.

Soru 4

N adet tamsayı içeren “c” dizisinde bir, iki, üç basamaklı sayıların kaç adet olduğunu bulan programı “while” döngüsünü kullanarak yazınız.

Soru 5

“Bir oto parkta saat başı ve araç cinsine göre ayrı ücret alınmaktadır. Kamyonlar için saat ücreti 8 TL, otobüsler için 10 TL, minibüsler için 8 TL ve otomobiller için 5 TL olarak düzenlenmiştir. Ayrıca her saat başı bu ücret yenilenmekte, 4 saatten sonra % 20 indirim uygulanmaktadır. Bir de her ücretlendirme için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. “

Yukarıda verilen bilgiler ışığında C++ program kodlarını yazmanızı istiyoruz.

Bonus Soru

100 Elemanlı bir sayı dizisi oluşturarak içerisini rastgele sayılarla doldurunuz. Sayılar 1 ile 10 arasında olmalıdır. Dikkat ediniz.

  1. Dizide en az 3 kere tekrarlanan sayıyı bulup geri döndüren fonksiyonu yazmanı bu fonksiyonu bulup main fonksiyonundan çağırarak geri döndürdüğü değeri ekrana yazdırmanı istiyoruz.
  2. Dizide 3 ve 6 arasında (3 ve 6 dâhil) kaç eleman olduğunu bulan ve geri döndüren fonksiyonu yazmanı istiyoruz. Bu fonksiyonu main fonksiyonundan bulup geri döndürdüğü değeri ekrana yazdırmanı istiyoruz.
  3. Dizide ortalamanın altında ve üstünde kaç tane eleman olduğunu bulduran programı yazmanı istiyoruz.
  4. Dizi içerisindeki her bir elemanın kaç kez tekrarlandığını ekrana yazınız.
  5. Verilen bir diziyi sıralayan fonksiyonu yazınız.

 

Not: arkadaşlar lütfen soruları dikkatli okuyup ne istediğini anladıktan sonra çözmeye başlayınız.


Bir cevap yazın